Jägarexamen i Skåne

Jägarexamen i Skåne

Din väg till jägarexamen!

Vårt mål är att alla kursdeltagare ska bli godkända i teori såväl som på de praktiska proven. Samtliga kurser för jägarexamen i Skåne lägger stort fokus på säkerhet och god jaktetik.

Endast teori

5 dagars teorikurs ca 3 timmar dagligen.
Pris: 1495 SEK (inklusive moms)

Endast skytte

Grundprov kula: 500 SEK (inklusive moms)
Hagel: 1795 SEK (inklusive moms)
Högviltsprov: 1795 SEK (inklusive moms)

En veckas kurs för jägarexamen i Skåne

Våra kurser för jägarexamen i Skåne sträcker sig över 7 dagar och innefattar teori 5 dagar, samt skytteträning onsdag, lördag, och söndag.
Pris: 3695 SEK (inklusive moms)

Kursstarter:

5/8

Vid fyra anmälda deltagare startar en kurs i Skåne varje måndag, kontakta oss gärna om ni har frågor.
En tre dagars intensivkurs för jägarexamen är möjligt. Intensivkurs förutsätter en del teoretiska självstudier.

Pris: 3695 SEK (inklusive moms)
Maila oss för kursstart

Ett jaktår

En mer omfattande kurs i Skåne som förbereder dig för jägarlivet. Kursen sträcker sig över 11 månader och innefattar ca 20 jaktdagar.

Efter avslutad examen hjälper vi er med vapenköp, inskjutning och alt ni behöver hjälp med före jakten.

Vi jagar tillsammans i ett ”Jaktår” Här får ni prova på många av de svenska jaktsätten, fågeljat, drevjakt, klappjakt, vildsvinsjakt på åtel, bock/hjortjakt, älgjakt.

Vi lär er även att ta vara på djuren efter skott, från passning till styckning.

 

Djupkurs

Kursplan för jägarexamen

Teori 2 gånger i veckan. Besök hos vapenhandlare i Skåne med demonstration av vapen. Besök i vildsvinshägn med möjlighet att prova sin hund på vildsvin. Deltagande i praktisk jakt (uppsynsjakt), endast under jaktsäsong. Styckning av vilt (endast under jaktsäsong). Skytteträning vid ett flertal tillfälle.

Min 4 deltagare.

Pris: 6495 SEK (inklusive moms)

Kursstarter:

ring för info

Provavgifterna betalas till provledaren vid provtillfället

  • På jägarförbundets hemisda hittar ni all information om proven.

Jägareförbundet: http://jagareforbundet.se/utbildning/jagarexamen/sa-gar-det-till-att-ta-jagarexamen/

Villkor

Ett delprov som underkänns får göras om annan dag, mot erläggande av ny provavgift.
Vid samtliga kurser för jägarexamen i Skåne tillkommer kostnad för ammunition, provavgifter för teoriprov och uppskjutning.