Jaktresor

Planerade resor

Kronhjort i brunst

17-21 September
8 outings, start torsdag kväll sista jakten måndag morgon.
Hotel, mat, jakt med guide 1:1, samt en trofehjort på 4,99 kg trofevikt ingår

pris 1975.- EUR

tillkommer: Ev alkohol, dricks, och körersättning till guide ca 30EUR per outing

Drevjakt i nordvästra Polen

3 dagars drevjakt i nordvästra Polen

fri avskjutning av följande vilt

Vildsvin: alla djur

Kronvilt: Hind och kalv

Rådjur: Get och kid, bock ej lovlig och bötesbelag

Dov: om det finns kvar på kvot hind och kalv-

Räv: Fritt

3 hotellövernatningar, mat samt 3 dagars organiserad jakt ingår.

Pris 1975.- EUR

Tillkommer: Ev alkohol, dricks.