Djupkurs

Djupkurs
En mer omfattande kurs, som förbereder dig för jägarlivet.
Kursen sträcker sig över 6 veckor, och innefattar flera praktiska moment.

Kursplan
Teori 2 gånger i veckan. Besök hos vapenhandlare, med demonstration av vapen. Besök i vildsvinshägn, med möjlighet att prova sin hund på vildsvin. Deltagande i praktisk jakt, uppsynsjakt (endast under jakttid). Styckning av vilt (endast under jakttid) Skytteräning vid ett flertal olika tillfälle.

Min 4 deltagare

Pris: 6495 SEK (inklusive moms)

Kursstart
8/6
13/7
17/8

Priset inkluderar ej, övningsammunition, provavgifter, banans markeringsavgifter eller lerduvor.

Provavgifterna betalas till provledaren vid provtillfället.

  • Teoretiskt Prov: 200 SEK (inklusive moms)
  • Grundprov Kulgevär: 160 SEK (inklusive moms)
  • Hagelgevärsprov: 340 SEK (inklusive moms)
  • Omprov av ett underkänt moment i grundprov kulgevär eller hagelgevärsprov: 80 SEK (inklusive moms)
  • Praktiskt Högviltprov: 140-190 SEK (inklusive moms) beroende på hur många serier provtagaren måste skjuta vid provtillfället.

Ammunitionskostnad tillkommer.

Ett delprov som underkänns får göras om annan dag, mot erläggande av ny provavgift.

Mer information hittar du hos Jägareförbundet: http://jagareforbundet.se/utbildning/jagarexamen/sa-gar-det-till-att-ta-jagarexamen/